Přírodní rezervace Bažantník [ Přírodní rezervace ]

Přírodní rezervace Bažantník

Katastr obce Karlovice v okrese Semily.

Hlavním motivem ochrany je ochrana fragmentu lipové doubravy a na ni navazující olšiny na břehu rybníka Bažantník. Na vlhkých loukách je bohatý výskyt prstnatce májového. V doubravě jsou nejmohutnější exempláře dubu letního na území CHKO Český ráj. Přestárlé stromy jsou vhodným prostředím pro výskyt vzácných a chráněných druhů živočichů.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.schko.ten.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 16.09.2004 v 18:47 hodin