Vesnická památková zóna Malá Morávka [ Vesnická památková zóna ]

Rozhodnutí id č: 1995249
Rok: 1995
Název rozhodnutí: Vyhláška MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

Vymezení VPZ:
Hranice začíná na cestě parc.čís. 1401, dále pokračuje po parcelách 1532/2 potok Bělokamenný, 125, 129/2, potok 1523/2, 180, 182, 218, 997/1, 997/2, 996, 993/1, 1430, 979/1, 1523/2 potok, 962/2, 959, 952/3, 954/1, 888/3,245/1, 246/1, 1523/1 potok, 1446/2 cesta, 875, 294, 295, 854/1, 850/2, 846, 840/1, 832/1, 826/1, 1447, 303, 304/1, 305, 107, 822, 375, 376, 377, 378, 384, 381/2, 812/1, 773/3, 117/2, 1487 cesta, 1486 cesta, 1547, 1478/11 cesta, 1550/1 žrelezniční trať, 588/1, 1463/2 silnice, 1463/1, 1594/1 Moravice, 445, 1589 silnice, 339, 338, 1585, 1587, 1579/2, 1584 cesta, 1533/1 Moravice, 411, 1396/36 (část parcely), 1395/1, 201, 200, 1266/2, 435/1 cesta, 1208, 1201, 1202, 1206, 1191/2, 1190, 1188, 1183, 257, 205, 203/1, 201/1, 195/1, 192/1, 1164/3, 1162/2, 1158, 1155/2, 1411 cesta, 58, 56, 62/2 cesta, 62/3, 63, 55/2, 53, 51, 48/1, 46, 42/2, 42/1, 40, 30, 26, 9, 8/1, 4/2, 2, 445 cesta, 1401 cesta.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.republic.cz
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 25.10.2004 v 11:15 hodin