Městská památková zóna Štíty [ Městská památková zóna ]

Název rozhodnutí id č: 1992476
Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
Rok: 1992

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.republic.cz
AKTUALIZACE: Stanislav Bartoň org. 49, 31.08.2004 v 13:20 hodin