Zřícenina hradu Rychleby [ Hrad nebo zřícenina hradu ]

Hrad Rychleby
zřícenina gotického hradu

Gotickéhý hrad byl vystavěn na skalní ostrožně vrchu Přilba pravděpodobně na počátku 14. století k ochraně stezky vedoucí z Javorníku do Kladska. Posádka měla za úkol střežit solnou stezku z Nisy přes Kladsko do Hradce Králové. Písemné prameny o hradu mlčí. Na protější straně údolí jej doplňovalo menší dřevohlinité opevnění dnes zvané Pustý zámek a drobný hrádek předsunutý před vstup do údolí.

Nepravidelně oválné jádro hradu obklopovala 2,6 m silná hradba. Za ní stál obrouhlý bergfrit a jednoduchý obdélný palác. Kromě jižní srany příkře spadající do údolí bylo jádro obklopeno příkopem a mohutným valem. Přístup byl veden od východu přes příkop pod bergrit, pod kterým byla pravděpodobně vstupní brána.

V dalším vývoji byl hrad postupně v několika od sebe nerozlišitelných fázích rozšiřován. K obvodové hradby byly na západě z vnější strany přistavěny dvě budovy. V jižní části nádvoří byla přistavěna obdélná budova, jižně od ní dnes stojí kruhová vyhlídková plošina s točitým schodištěm, u které nelze rozhodnout zda jde o původní stavbu nebo romantickou přístavbu. Obrany schopnost hradu posílil parkán vedený od západu k východu. Na vstupní jihovýchodní straně z ní vybíhala branská budova jištěná věžovitou stavbou vysunutou do příkopu. Ve volném prostoru mezi zdvojeným parkánem a bránou vzniklo malé předhradí, ze kterého se teprve vstupovalo na úroveň jádra.
Podle archeologických průzkumu, při kterých byly nalezeny spálené zvířecí kostry a množství zbytků zbraní, lze uvažovat o násilném zániku hradu.

V 15. století byl hrad opuštěn a změnil se ve zříceninu.

V 19. století proběhl amatérský archeologický výzkum (nalezena keramika a zbytky zbraní) a byla provedena částečná rekonstrukce v romantickém stylu.


Základní informace:
Poloha hradu: na skalnatém výběžku nad levým břehem Račího potoka
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 4 km (Jeseník, rozcestí Račí údolí)
vlak 5 km (Javorník - 1km z nádraží na náměstí, odtud 4 km až na hrad)
parkoviště 2 km (Račí údolí)


Literatura:
Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda: "Hrady českého Slezska", Arch. ústav AV ČR, Brno 2000
Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 24.08.2004 v 17:52 hodin