Vesnická památková rezervace Nahořany [ Vesnická památková rezervace ]

rozhodnutí id č: 1995127
Rok: 1995
Název rozhodnutí: Nařízení vlády č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.republic.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 766 org. 2, 24.08.2004 v 13:32 hodin