Hraniční přechod Mikulovice - Glucholazy [ Hraniční přechod ]

Hraniční přechod
Mikulovice - Glucholazy
charakter 1,3
Rozsah dopravy P,C,M,OA,B,N2
Provozní doba nepřetržitá

Charakter: 1 - hraniční přechod pro občany všech států, 2 - pro občany ČR a PR, 3 - přechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17.1.1995)

Druhy dopravy : P - pěší, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, B - autobusy, N - nákladní doprava,
N1 - nákladní vozidla evidovaná v ČR a PR do užitečné hmotnosti 3,5 t (s výjimkou přeprav nebezpeč. nákladů), N2 - nákl. vozidla do 3,5 t evidovaná v ČR v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník a v PR ve Vojevodství Opole.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Hraniční přechod
AKTUALIZACE: Lucie Krejčí (Regionální a městské informační centrum v Šumperku) org. 56, 18.08.2004 v 13:57 hodin