Dějiny České republiky [ Encyklopedické heslo ]

Dějiny České republiky
Původně keltské obyvatelstvo bylo vytlačeno Germány, později Slovany. V 9. stol. vznikla na území Čech a Moravy Velkomoravská říše. Od 10. století až do roku 1306 vládl v Čechách rod Přemyslovců. Roku 1348 založil Karel IV. naši nejstarší univerzitu v Praze. Rozmach českého státu ve 14. století byl přerušen husitským hnutím. V roce 1526 nastoupili na český trůn Habsburkové.

V roce 1918 vznikla Československá republika, 1948 Československá lidová republika (později Socialistická).

Od 1. 1. 1993 vznikla samostatná Česká republika.

Od roku 1999 je země členem NATO a 1. 5. 2004 se stane oficiálně členem EU.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 16.08.2004 v 12:03 hodin