Sportovní klub Velké Albrechtice [ Sportovní oddíl nebo klub ]

Sportovní klub Velké Albrechtice je sdružení občanů s právní subjektivitou, jež sdružuje zájemce o sport z řad mládeže i dospělých, kteří přijali společný název a symboliku. Klub se skládá z několika oddílů a to kopaná, rekreační sport a kickbox. Stěžejní činností je kopaná, kde máme družstva dorostu a mužů.
Areál našeho hřiště využívají i žákovská družstva Školního sportovního klubu Raiffeisen Bílovec (ŠSK), která zde trénují i hrají mistrovská utkání. Náš oddíl nemá žáky a využívá dobré spolupráce se ŠSK k doplňování kádru dorostu z řad ŠSK.
Klub rekreačního sportu zaštiťuje další oddíly a sdružení občanů ve sportech jako volejbal, badminton, možnost cvičení mužů a žen v místní Sokolovně, turistice či cykloturistice. Oddíl kickboxu po počáteční euforii začíná doplácet na nedostatek členů.
Nejvýznamnějšími akcemi SK jsou Běh Velkými Albrechticemi na trati 10 km a fotbalový turnaj Štít Albrechtic, kterého se tradičně účastní osm obcí Albrechtic z celé ČR. Všechny oddíly zastupuje nový výbor SK zvolený na valné hromadě 18. ledna 2003.
Předsedou je Stanislav Bierský, jednatelem Vlastimil Hurník.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Josef Magera (Obecní úřad obce Velké Albrechtice) org. 56, 12.08.2004 v 10:10 hodin