BRÜGGER KONCEPT [ Lázeňská procedůra ]

BRÜGGER KONCEPT
BRÜGGER KONCEPT

K funkčním poruchám vedou ohnutá, shrbená a jiná chybná držení těla a s tím spojené nepříznivé zatížení svalů, které již nejsou dostatečně protažitelné. To má za následek, že řada svalů se nachází neustále ve zkráceném stavu a tím ztrácí schopnost se znovu normálně protáhnout.

Při léčbě funkčních chorob pohybového systému hrají rozhodující úlohu dva léčebné postupy:

  • Nemocný se musí systematicky učit, jak zaujmout správné držení těla a jak má požívat a zatěžovat páteř, horní a dolní končetiny spolu s příslušnými svalovými skupinami.
  • Jeho zkrácené svaly musí být osvobozeny od tohoto zkrácení a nepřirozené námahy, aby nebránily zaujímání správného držení těla.

Úlohou fyzioterapeutů je vysvětlit pacientovi základy zdravého držení těla a ukázat mu, jakým způsobem se může sám aktivně podílet na svém uzdravení.

Fyzioterapie ve smyslu učení se chování při funkčních onemocněních pohybového aparátu podle Dr. A. Brüggera je v našich léčebných lázních prováděna diplomovanými Brügger-terapeuty.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.k.studanka.cz
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 15.07.2004 v 09:45 hodin