MINERÁLNÍ VODA [ Lázeňská procedůra ]

MINERÁLNÍ VODA
MINERÁLNÍ VODA


Charakter zdroje:

přírodní, slabě mineralizovaná kyselka hydrogenuhličitano-vápenatá se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité

Název zdroje:
pramen Petr a pramen Vladimír - čerpán z hloubky 127 m pod zemí

Obsah minerálních látek a plynů pramen S7 Vladimír
Klasifikace: Přírodní, slabě mineralizovaná hydrogenuhličitano-vápenatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité, studená.
Kationty: mg/l
Lithium 0,052
Zinek 0,0206
Sodík 16,90
Hliník 0,099
Draslík 3,564
Vanad 0,00092
Ammonium 0,151
Chrom 0,00016
Měď 0,0023
Molybden 0,00006
Hořčík 28,11
Mangan 0,483
Vápník 215,0
Železo 8,2
Stroncium 1,14
Kobalt 0,00020
Baryum 0,48
Nikl 0,00044
Anionty: mg/l
Fluorid 0,06
Síran 10,6
Chlorid 1,73
Dusitan 0
Bromid 0,008
Dusičnan 0
Jodid 0,028
Hydrogenfosfát 0,079
Hydrogensulfid 0
Hydrogenarzeničnan 0,0006
Hydrogenuhličitan 875,2


Analýza rozpuštěných plynů:
  • volný oxid uhličitý CO2 2 444,0 mg/l
  • volný sirovodík H2S 0,013 mg/l


Nedisociované součásti:
  • kyselina metaboritá HBO2 0,257 mg/l
  • kyselina metakřemičitá H2SiO3 76,0 mg/l


Fyzikální vlastnosti vody:
  • teplota vody 8,2 ° C
  • poměrná hustota 0,9992 kg/l pH 5,1
MINERÁLNÍ VODA

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.k.studanka.cz
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 13.07.2004 v 10:46 hodin