90. výročí vzniku nemocnice [ Historie (archivní dokument) ]

90. výročí vzniku nemocnice
Publikace "90 let Všeobecné nemocnice v Rýmařově, 450 let zdravotnictví na Rýmařovsku”


Při příležitosti devadesátého výročí otevření Všeobecné nemocnice císaře Františka Josefa I. v Rýmařově vydala společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov publikaci, která popisuje zajímavou historii zdravotnictví na Rýmařovsku od jeho počátků před 450 lety a vývoj stávající nemocnice od jejího vzniku do dnešních dnů, včetně popisu dnešní podoby nemocnice a její činnosti. Publikace má takřka 80 stran textu a 100 obrázků, historických i současných.

Zájemci mají možnost si knížku zakoupit v nemocnici, v Městském muzeu, Městském informačním centru i v prodejně knih.


V hotelu Excelent se uskutečnilo společenské setkání zdravotníků Nemocnice v Rýmařově

Restaurace hotelu a pivovaru Excelent v Rýmařově byla v pátek 29. listopadu 2002 místem slavnostního shromáždění lékařů a zdravotnických pracovníků nemocnice a hostů při příležitosti 90. výročí vzniku Všeobecné nemocnice císaře Františka Josefa I.

Setkání bylo zahájeno vystoupením asi 35 dětí, žáků hudebního a divadelního oddělení Základní umělecké školy v Rýmařově pod vedením ředitele Mgr. Jiřího Taufera. Jejich mnohotvárné, velmi dobře provedené a milé vystoupení navodilo příjemnou atmosféru večera. Při poděkování za jejich vystoupení zaznělo i ocenění skutečnosti, že na základě iniciativy vedoucí lékařky dětského oddělení MUDr. Gvozdiakové, díky pochopení vedení Základní umělecké školy a zájmu žáků výtvarného oboru se nově otevřený dětský pavilon proměňuje v barevný svět, který by měl malým pacientům pomoci překonávat potíže, které jim přináší nemoc a pobyt v nemocnici.

V hlavním projevu ředitel nemocnice prim. MUDr. Marián Olejník vzpomenul historii nemocnice a její často pohnuté osudy a vyjádřil upřímné poděkování slovy:


"Jak jinak zakončit krátkou vzpomínku na uplynulých devadesát let rýmařovské nemocnice, než upřímným poděkováním jejím zakladatelům, stovkám obětavých lékařů, zdravotnického personálu a všem ostatním. To oni vyhráli nesčetné množství bojů o lidské zdraví, střetů se smrtí, to oni se spolu se svou nemocnicí stali symbolem naděje všech zdejších lidí, kteří potřebovali v nejtěžších chvílích pomoc.

Všem bez rozdílu, jmenovaným i nejmenovaným, patří naše poděkování a ujištění, že v jejich práci budeme i nadále pokračovat.

Jistě bylo v průběhu devadesáti let již velmi mnoho vykonáno, ale mnoho práce je stále před námi. Bezesporu by bylo velice vhodné, aby se celý region zasadil o to, aby podpora nemocnice byla co největší a aby se postupně vybudovalo moderní zdravotnické zařízení, důstojné, příjemné, dobře vybavené a se vzornou péčí.

Věřte, prosím, vážení spoluobčané, že my, lékaři i veškerý personál nemocnice, jsme rozhodnuti pro splnění tohoto záměru a cíle udělat vše, co je v našich silách.”

V krátkých pozdravných projevech vyjádřili poděkování vedení nemocnice a zdravotníkům Ing. Romana Kotalová, vedoucí referátu zdravotnictví Okresního úřadu v Bruntále a Ing. Oldřich Přikryl, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovně v Bruntále.

Pozvání na setkání přijali také prim. MUDr. Miroslav Kraus, ředitel nemocnice v partnerském městě Krompachy a Marta Müllerová, hlavní sestra nemocnice, stávající starosta Ing. Petr Klouda a místostarosta Ing. Pavel Kolář, zástupci rýmařovských firem a také sponzorské firmy Schering, která přispěla na finanční zajištění setkání.

Dnešní příslušnice Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, jejichž předchůdkyně nesly do roku 1960 hlavní tíhu vlastní péče o pacienty, zaslaly všem zaměstnancům nemocnice přání, aby se jim vždy dařilo vytvářet podmínky pro všechny ty, kteří potřebují pomoc a obyvatelům Rýmařova i okolí a aby ta "jejich nemocnice” jim ještě dlouhé roky sloužila.

V druhé části oficiální části večera byly předány děkovné listy a děkovné dopisy dlouholetým zasloužilým lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům jako výraz ocenění dlouholeté práce pro pacienty Rýmařovska a pro Nemocnici Rýmařov. Mezi oceněnými byli i nejstarší dosud žijící lékaři MUDr. Miroslav Smýkal, který přišel do Rýmařova pracovat v roce 1952, prim. MUDr. Vladimír Obhlídal (1955) a MUDr. Karel Božek (1957), který také v závěru oficiální části poděkoval vedení nemocnice a společnosti za úsilí, které věnuje řízení nemocnice a jejímu rozvoji.

Devadesáté výročí je nejen připomenutím, ale i důkazem dosavadní úspěšné činnosti Nemocnice v Rýmařově a také výzvou k dalšímu úsilí o její zachování a rozvoj.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nemrym.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 11.07.2004 v 13:06 hodin