Šumperský Zpravodaj [ Zpravodaj města nebo obce ]

Zpravodaj - zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka

Vychází dvakrát za měsíc v nákladu cca 14000 výtisků, zdarma.

Vydavatel: Město Šumperk
Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová / tel. 604 880 311
Adresa redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, Sudkov 20, 788 21 Sudkov
tel. 583 214 193, fax 583 437 352
email: horizont@ftv-production.cz
Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Bc. A. Jahnová, S. Adoltová, PhDr. O. Svozil
Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, Sudkov 20, 788 21
tel. 583 214 193, fax 583 437 352
email: horizont@ftv-production.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

Město Šumperk - vydavatel
PhDr. Zuzana Kvapilová
nám. Míru 1
787 93 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 214 193 - redakce
(+420) 604 880 311
fax: (+420) 583 437 352

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muSumperk.cz
AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 12.06.2006 v 16:34 hodin