Geologické podmínky území obce Velké Albrechtice [ Geomorfologie ]

Geologické podmínky území obce Velké Albrechtice
Geomorfologicky náleží území k úvalu Moravské brány. Terén tvoří zvlněná rovina, kterou probíhá větší terénní deprese od západu k východu. Kromě této hlavní je zde řada menších, různosměrných depresí vytvořených erozivními účinky vody. Území leží v oblasti tvořené prvohorními horninami - horninami spodního karbonu - kulmu. Horniny kulmu jsou zde zastoupeny převážně drobovými a pískovcovými souvrstvími. Místy jsou horniny kulmu překryty jednak glaciofluviálními písky či pleistocenními svahovinami z převážně kyselého materiálu. V povodí toků se nacházejí holocénní nevápnité nivní usazeniny.

Velké Albrechtice nejsou součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Geomorfologie
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 24.08.2004 v 10:33 hodin