Chrastický hadec [ Přírodní památka ]

Chráněný je malý opuštěný hadcový lom s odvaly v izolovaném remízku asi 1 km jihovýchodně od obce Chrastice.
Památkou byl vyhlášen roku 1998.
Vyskytuje se tu vzácná hadcová květena soustředěná především na odvalech bývalého lomu.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.infosumperk.cz
Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 07.02.2008 v 15:25 hodin