Pod Slunečnou strání [ Přírodní rezervace ]

Rezervace se nachází nedaleko Branné na úbočí Štolného hřbetu. Celková výměra rezervace je 15 ha. Vyhlášena byla v roce 1190.
Rezervaci tvoří hluboce zaříznuté údolí s balvanitým terénem, kde se vyskytuje řada vzácných a ohrožených druhů živočichů.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.infosumperk.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 07.02.2008 v 15:27 hodin