Františkov [ Přírodní rezervace ]

Rezervace se rozkládá nedaleko Branné na úbočí Štolného hřbetu nad údolím Hučavy. Výměra rezervace je 13 ha.
Vyhlášena byla roku 1954.
Chráněné jsou přirozené lesní porosty v jedlobukovém vegetačním stupni. Velká část porostů byla zničena v roce 1980 při větrné kalamitě.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.infosumperk.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 07.02.2008 v 15:26 hodin