Přírodní rezervace Na Hadci [ Přírodní rezervace ]

V rámci přírodní rezervace jsou chráněny lesy na strmých úbočích údolí Raškovského potoka asi 1 km severozápadně od obce Raškov v okolí vrcholu Modřínového vrchu.

Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1990.
Nachází se tu společenstva hadcových skalek, fragment hadcového boru, klenové a svěží bučiny na hadcovém podloží, specifické tvary zvětrávání hadců.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.infoSumperk.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 07.02.2008 v 15:28 hodin