GOGELA Jaromír, st. [ Osobnost ]

středoškolský profesor, badatel, básník

Narodil se 15. února 1908 v Holešově. Zemřel 28.9. 1995.
Středoškolský profesor, badatel a básník.
Profesor Gogela byl humanista, miloval všechny obory humanitních věd. V roce 1927 složil maturitní zkoušku na Reálném gymnasiu v Holešově, pak studoval na filozofické fakultě Univerzity J.A. Komenského v Bratislave v letech 1928-1933 latinskou a francouzskou filologii. Při studiu složil v roce 1931 ještě navíc doplňovací zkoušku z řeckého jazyka. V roce 1934 obhájil před zkušební komisí své znalosti z francouzského jazyka a latiny. Dále v roce 1937 získal vysvědčení o ustavující zkoušce profesorské a o rok později dostal tzv. definitivu. Několik měsíců učil na Reálném gymnasiu v Chrudimi, téměř tři roky vyučoval na Reálném gymnasiu v Příboře. V roce 1938 se vráltil natrvalo do Holešova, kde působil na gymnáziu až do svého důchodu. Ještě v roce 1955 ukončil dálkově rozšiřovací studium ruského jazyka na Univerzitě Palackého v Olomouci. Domluvil se také německy, italsky a španělsky. V pozdním věku začal studovat hebrejštinu.
Celý svůj život zasvětil prof. Gogela osvětě, přednáškám a psaní. Byl řádným členem Vlastivědného kroužku v Holešově. Věnoval se překladům, psal básně a dokonce beletrii.
V roce 1996 mu bylo uděleno in memoriam občanství města Holešova.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.holesov.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 09.04.2004 v 14:43 hodin