Obecní zastupitelstvo a komise [ Zastupitelstvo města nebo obce ]

Obecní zastupitelstvo a komise

1. Alois Krejčí - starosta
2. Karel Surý - místostarosta
3. Antonín Matula
4. Ing. Božena Sukaná
5. Milan Mudrák
6. Miroslav Macík
7. Vojtěch Rusek
8. Lumír Šebák
9. Emil Ševčík


Finanční výbor
předseda: Ing. Božena Sukaná
členové: Ěmil Ševčík , Antonín Matula
Jaroslava Stejskalová - ekonomka obce

Kontrolní výbor

předseda : Lumír Šebák

členové :Miroslav Macík , Milan Mudrák


Kulturní a sociální komise
předseda: Milan Mudrák
členové: Mgr. Miroslav Gazdík
Karel Surý

Stavební komise
předseda: Miroslav Macík
členové: Emil Ševčík
Vojtěch Rusek

Komise životního prostředí a pořádková komise
předseda: Vojtěch Rusek
členové: Lumír Šebák

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sanov.unas.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 12:48 hodin