ASOMPO, a. s. - skládka odpadů [ Služby ]

Provozovatel řízené skládky Životice

- likvidace ostatních a komunálních odpadů
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prdostor
- pronájem motorových vozidel a jiných strojů a přístrojů
- poradenství v oblasti hospodaření s odpady a energií

Možnost ukládání odpadů kategorie 'O' vsouladu se zákonem c.185/2001 Sbírky o odpadech.

- Odpady ze zemědělství, zahradnictví,rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin
- Odpady ze zpracování dřeva, výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
- Odpady z kožedělného, kožešnického a z textilního průmyslu
- Odpady z tepelných procesů
- Odpady z tváření z fyzikální, mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
- Opadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
- Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
- Stavební a demoliční odpady
- Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího
- Odpady ze zařízení na zpracování odpadu z čistíren a odpadních vod a z výroby vody
- Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnost., prům.odpady a odpady z úřadů), včetně složek odděleného sběru

KONTAKTNÍ ADRESA:

ASOMPO, a. s. - skládka odpadů
Ing. Přemysl Hajník
Životice u Nového Jičína 194
742 72 Životice u Nového Jičína
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 759 385

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.asompo.cz
Typ záznamu: Služby
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 02.03.2010 v 12:08 hodin