Roubená zvonice [ Měšťanský dům nebo stavba ]

K pamětihodnostem patří roubená zvonice v Tisňavách u bývalé školy.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.velkekarlovice.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 13:05 hodin