Malá Morava [ Město nebo obec ]

Malá Morava má střední nadm. výšku 585 m a je rozložena při stejnojmenném vodním toku, který na jižním konci zástavby ústí do hlavního řečiště Moravy. Na severní konec zástavby bezprostředně navazuje část Sklené. Západní okraj katastru tvoří současně hranici proti českému okresu Ústí nad Orlicí. Katastr Malé Moravy se postupně zvedá od jihu z údolí Moravy, jímž prochází silnice a železniční trať z Hanušovic do Čech, k západu do prvních kopců ze skupiny Králického Sněžníku.

Jako památka raně barokní architektury je chráněn areál farního kostela a rokoková kamenná socha Immaculaty z r. 1771.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecmalamorava.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 49, 10.11.2021 v 20:09 hodin