Chrám sv. Cyrila a Metoděje [ Kostel nebo katedrála ]

Kulturní památka č. 11856
Pozemek parc. č. 57/1
Prohlášeno Mk ČR pod 1739/94 dne 20. 10. 1997.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 16.12.2003 v 11:53 hodin