Stará obecní pečeť obce Zbrašov (Teplice nad Bečvou) [ Znak a prapor ]

ZBRAŠOV A TEPLICE NAD BEČVOU

Zbrašov byl do roku 1960 samostatnou obcí, jehož místní částí byly Teplice nad Bečvou. Od roku 1960 byly Teplice n. B. samostatnou obcí, jejíž částí byl Zbrašov. Do roku 1976 měly Teplice vlastní MNV Od roku 1976 byly pak Částí Hranic. Od komunálních voleb 24. 11. 1990 jsou Teplice Opět samostatnou obcí a Zbrašov s ní splynul. Samostatný Zbrašov byla ves rozložená na příčném hřbetu karpatském, svažujícím se srázně do údolí Bečvy, s výměrem katastru 374 ha v nadmořské výšce 339 m, ležící tři kilometry jižně od Hranic.

V roce 1854 zde žilo 221 obyvatel, v roce 1870 pak 232 lidí v 48 domech, v roce 1900 bylo obyvatel 219 a domů 39, roku 1930 zde žilo 287 osob v 56 domech. V roce 1950 měl Zbrašov již spolu s Teplicemi 543 obyvatel a 71 domů.

V obci je kaple sv. Peregrina se zvonkem z roku 1775. Na návsi před starou školní budovou stojí socha P. Marie z roku 1779, hřbitov je u "Kostelíčka" v katastru hranickém. Okresní silnice vede středem obce a byla vystavěna v roce 1906. Zbrašov je přifařen do Hranic. Do roku 1818 se ve Zbrašově nevyučovalo, neboť byl přiškolen do Hranic. Od roku 1818 se začalo vyučovat po různých staveních. Samostatná škola byla postavena roku 1852. V další nové školní budově se začalo vyučovat 14. září 1904.

V roce 1900 byly ve Zbrašově dva hostince, obchod se smíšeným zbožím, krejčí, bednář, kovář. V roce 1930 to byly již čtyři hostince (z toho dva hotely), dva obchody se smíšeným zbožím a stolař. Telefon byl v obci zřízen roku 1928. Elektrizace byla provedena roku 1923. Ze spolků ve Zbrašově působily hasičský od roku 1895, Národní jednoty od roku 1901, Chovatelský od roku 1919, Sokol od roku 1924, Okrašlovací od roku 1937. Do vybudování vodovodu ve čtyřicátých letech trpěl Zbrašov nedostatkem pitné i užitkové vody. Obyvatelstvo se živilo převážně polním hospodářstvím a chovem dobytka. Dělnictvo pracovalo v hranických továrnách u Hellerů a Kunzů a ve vápence.

Výstavba Zbrašova probíhala pozvolna. Obec s nevelkou rozlohou lesů se poprvé připomíná roku 1396 pod názvem Sbrassow, roku 1480 puol Zbrassowa, v roce 1612 ves Zbrassow, roku 1628 z Brassowa, v roce 1846 Zbraschau, Zbrassow, v letech 1881 a 1924 Zbrašov. Zbrašovští konali svým pánům Hranickým roboty většinou jen "pěší", a to jako pastevci a ovčáci, anebo jako uhlíři pálili v lesních milířích dřevěné uhlí. Kromě toho byli pomocní při sklizni v létě a na podzim.

Vojtěch Bednařík

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 15.03.2006 v 16:06 hodin