Mikroregion Zábřežsko [ Mikroregion ]

Manažer: Ing. Barbora Balcárková
tel.: 583 468 248,
e-mail: balcarkova@muzabreh.cz


Obce mikroregionu Zábřežsko:
Bohuslavice
Brníčko
Drozdov
Dubicko
Horní Studénky
Hoštejn
Hrabová
Hynčina
Chromeč
Jedlí
Jestřebí
Kamenná
Kolšov
Kosov
Lesnice
Leština
Lukavice
Nemile
Postřelmov
Postřelmůvek
Rájec
Rohle
Rovensko
Sudkov
Svébohov
Štíty
Vyšehoří
Zábřeh
Zborov
Zvole


Předmětem činnosti svazku obcí jsou zejména:

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

- trvale udržitelného rozvoje obcí,
- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, životního prostředí obcí
- rozvoje samosprávy obcí
- vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků.

2. Další společné aktivity k následujícím účelům:
- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
- podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
- vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků.
- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
- podpora venkovské turistiky, marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
- řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnova občanské vybavenosti, péče o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
- podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
- spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými městy a zeměmi EU,
- zřízení koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky,
- společná péče o památky v mikroregionu,

3. Spolupráce s dalšími aktéry místního rozvoje, městy, obcemi, krajskými úřady, školami, zástupci podnikatelské sféry a neziskovými organizacemi. Spolupráce s Odborem strategického rozvoje Olomouckého kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj.

4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Svazek obcí Mikroregion Zábřežsko
Masarykovo náměstí 6
789 01 Zábřeh
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 468 262

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zabrezsko.cz
Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 14.03.2007 v 10:32 hodin