Úřední deska obce Hodslavice - archiv

  

Archiv do 03. 10. 2022

Nalezeno 48 dokumentů.

Evidenční číslo  Název  Složka  Původce  Zveřejnit od  Zveřejnit do ↑ Dokument
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 23.03.2004 DOC (67 kB)
O příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 24.03.2004 DOC (36 kB)
O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 24.03.2004 DOC (44 kB)
O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hodslavice Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 24.03.2004 DOC (86 kB)
O zastavování, stání a placeném parkování na území obce Hodslavice Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 24.03.2004 DOC (43 kB)
O ochraně životního prostředí obce Hodslavice Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 24.03.2004 DOC (105 kB)
O místních poplatcích Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 24.03.2004 DOC (114 kB)
O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 24.03.2004 DOC (34 kB)
Schválený rozpočet obce Hodslavice na rok 2006 Rozpočet Hodslavice 20.02.2006 XLS (25 kB)
č. 1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 28.06.2006 DOC (60 kB)
č. 2/2006 - o zrušení některých obecně závazných vyhlášek Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 20.07.2006 DOC (24 kB)
Rozpočet obce Hodslavice na rok 2007 - 1 Rozpočet Hodslavice 21.03.2007 RTF (77 kB)
Rozpočet obce Hodslavice na rok 2007 - 2 Rozpočet Hodslavice 21.03.2007 RTF (11 kB)
Rozpočet obce Hodslavice na rok 2007 - 3 Rozpočet Hodslavice 21.03.2007 RTF (44 kB)
Schválený rozpočet obce Hodslavice na rok 2008 Rozpočet Hodslavice 31.03.2008 RTF (107 kB)
Schválený rozpočet obce Hodslavice na rok 2009 Rozpočet Hodslavice 18.02.2009 RTF (115 kB)
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Usnesení zastupitelstva Hodslavice 20.11.2010 PDF (403 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazné vyhlášky Hodslavice 15.12.2010 DOC (48 kB)
Usensení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Usnesení zastupitelstva Hodslavice 27.12.2010 DOC (56 kB)
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE HODSLAVICE 2008 Rozpočet Hodslavice 18.05.2009 10.06.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Rozpočet Hodslavice 18.05.2009 10.06.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
P O Z V Á N K A na 13. zasedání zastupitelstva obce v Hodslavicích Pozvánka na jednání zastupitelstva Hodslavice 02.06.2009 11.06.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí Veřejné vyhlášky Hodslavice 27.08.2009 11.09.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Veřejné vyhlášky Hodslavice 20.08.2009 22.09.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Veřejné vyhlášky Hodslavice 02.09.2009 01.10.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Příloha k vyhlášce č. 846 Veřejné vyhlášky Hodslavice 29.09.2009 15.10.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému jednání Veřejné vyhlášky Hodslavice 31.08.2009 27.10.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Územní rozhodnutí o umístění stavby Veřejné vyhlášky Hodslavice 28.10.2009 28.10.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Územní rozhodnutí o umístění stavby Veřejné vyhlášky Hodslavice 09.10.2009 28.10.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Příloha k územnímu rozhodnutí o umístění stavby Veřejné vyhlášky Hodslavice 09.10.2009 28.10.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Územní rozhodnutí o umístění stavby Veřejné vyhlášky Hodslavice 12.11.2009 30.11.2009 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Návrh rozpočtu obce Hodslavice na rok 2010 Rozpočet Hodslavice 02.02.2010 20.02.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Návrh - Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2009 Rozpočet Hodslavice 29.04.2010 18.05.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 161 Pronájem majetku Hodslavice 20.04.2010 31.05.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy a pozvání k opakovanému jednání ve smyslu ustanovení § 39 odst.5 stavebního zákona Veřejné vyhlášky Hodslavice 19.04.2010 19.06.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Oprava poškozeného mostu v Hodslavicích u čp. 99 Veřejná výběrová řízení Hodslavice 09.07.2010 31.07.2010 PDF (0,7 MB)
Oprava poškozeného mostu v Hodslavicích u čp. 99 Veřejná výběrová řízení Hodslavice 09.07.2010 31.07.2010 PDF (0,7 MB)
Odůvodnění zpracované přizovatelem Změny územního plánu Hodslavice 25.10.2010 25.11.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Oznámení o uložení písemnosti pro Milana Gabrhelíka - zahájení správního řízení Veřejné vyhlášky Hodslavice 24.11.2010 10.12.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Oznámení o uložení písemnosti pro Milana Gabrhelíka - usnesení o ustanovení opatrovníka Veřejné vyhlášky Hodslavice 24.11.2010 10.12.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Oznámení o uložení písemnosti pro Milana Gabrhelíka - zahájení správního řízení Veřejné vyhlášky Hodslavice 24.11.2010 10.12.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
2. zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo města nebo obce Hodslavice 07.12.2010 15.12.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Sp. zn. EO 7/786/2010 Oznámení o uložení písemnosti pro Milana Gabrhelíka Veřejné vyhlášky Hodslavice 13.12.2010 29.12.2010 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
U S N E S E N Í z 1. zasedání rady obce konané dne 23.11.2010 na OÚ Hodslavice Usnesení rady Hodslavice 02.12.2010 02.01.2011 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p.4 Prodej majetku Hodslavice 15.12.2010 03.01.2011 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Veřejná vyhláška Změny územního plánu Hodslavice 15.12.2010 03.01.2011 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Oznámení záměru obce prodat nemovitost Prodej majetku Hodslavice 17.12.2010 31.01.2011 JIŽ NENÍ K DISPOZICI
Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí Ostatní dokumenty Hodslavice 14.12.2010 28.12.2011 JIŽ NENÍ K DISPOZICI