socha sv. Antonína [ Socha, sousoší nebo plastika ]

socha sv. Antonína - informace z encyklopedie