Údolí Ztracených štol - Zlatorudné mlýny [ Skanzen ]

Údolí Ztracených štol - Zlatorudné mlýny - informace z encyklopedie