Socha Panny Marie Immaculaty [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Socha Panny Marie Immaculaty - informace z encyklopedie