Bývalý panský dům čp. 13 [ Stavební památka ]

Bývalý panský dům čp. 13 - informace z encyklopedie