Kovárna z Lutoniny, Valašské muzeum v přírodě [ Lidová architektura ]

Kovárna z Lutoniny, Valašské muzeum v přírodě - informace z encyklopedie