Ostrá Hora [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Ostrá Hora - informace z encyklopedie