PP Malý Ústavní rybník [ Přírodní památka ]

PP Malý Ústavní rybník - informace z encyklopedie