Okay [ Obchodní dům, supermarket ]

Okay - informace z encyklopedie